Leasing

Leasing to wygodna forma finansowania inwestycji. Cała rata leasingowa stanowi koszt uzyskania przychodu, a jej stała wysokość pozwala długookresowo planować wydatki.

Zalety leasingu:

  • Leasing samochodów dla firm już od 1. dnia prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Wartość przedmiotu leasingu nawet od 15 000 zł netto.
  • Maksymalny okres finansowania wraz z wiekiem przedmiotu leasingu to 10 lat, natomiast okres finansowania to maksymalnie 84 mies.
  • Uproszczone procedury – do zawarcia umowy wystarczą jedynie wypełniony wniosek leasingowy i dokumenty rejestrowe firmy.
  • Leasing wszelkich środków trwałych z wpłatami od 5%, a w wypadku pojazdów od 0%.
  • W procedurze błyskawicznej decyzja nawet w 1 godz.
  • Bogata oferta korzystnych ubezpieczeń.

Co może być przedmiotem leasingu ?

Wyróżniamy dwa rodzaje leasingu: operacyjny i finansowy.

W leasingu operacyjnym przedmiot umowy przekazywany jest w użytkowanie na pewien czas, zwykle nie dłuższy niż czas normatywnego zużycia leasingowanej rzeczy. Rata w leasingu operacyjnym stanowi koszt uzyskania przychodu w firmie. Leasingobiorca nie amortyzuje sprzętu wziętego w leasing, lecz po zakończeniu umowy może wykupić przedmiot umowy za określoną cenę, powiększoną o podatek VAT. Z kolei w leasingu finansowym można regulować koszty i dochody poprzez przeniesienie amortyzacji na leasingobiorcę.
Najczęściej leasingowanymi przedmiotami są samochody osobowe i ciężarowe. Niemniej jednak w leasing można brać także pojazdy specjalistyczne (koparki, ciągniki, łodzie oraz inne środki trwałe). Przedsiębiorcy mogą również skorzystać z leasingu także wtedy, gdy chcą sfinansować zakup specjalistycznych maszyn i sprzętów, a nawet całych linii produkcyjnych. W ofercie firm leasingowych można znaleźć również finansowanie komputerów, drukarek, kas fiskalnych, a także mebli (np. do restauracji lub biura) czy nieruchomości.
Firmy leasingowe najchętniej gotowe są finansować nowe przedmioty użytkowania. Niemniej jednak większość firm posiada w ofercie możliwość leasingowania przedmiotów używanych. Należy jednak pamiętać, że różne firmy leasingowe mogą mieć różne wymogi, co do maksymalnego wieku finansowanego środka. Można się jednak spodziewać, że zaproponowany przez firmę leasingową okres finansowania będzie krótszy niż w przypadku zakupu nowego środka. Najczęściej przyjmuje się, bowiem że w momencie zakończenia umowy przedmiot nie może mieć więcej niż 10 lat.
 
 

Na jaki okres brać leasing?

Wybór okresu leasingowania determinują w największym stopniu kwestie kosztowe. Im dłuższy czas finansowania, tym niższe raty miesięczne. Całkowity koszt produktu będzie jednak nieco wyższy niż przy krótszym czasie trwania umowy. Ten jednak będzie pociągał za sobą konieczność płacenia wyższych rat. Dlatego wybierając czas trwania umowy, należy się przede wszystkim kierować możliwościami finansowymi firmy. Trzeba również pamiętać, że leasing to produkt finansowy zakładający pewne ograniczenia w zakresie trwania umowy. W przypadku leasingu operacyjnego minimalny czas trwania umowy wynosi 40% okresu amortyzacji danego środkach trwałego (2-3 lata dla samochodów osobowych, dla niektórych maszyn czy urządzeń nawet 3-4 lata). Maksymalny okres umowy określa leasingodawca. W przypadku leasingu finansowego czas trwania umowy może być dowolnie ustalony przez strony.

 
 

Kiedy leasing a kiedy kredyt?

Każda z tych dwóch metod finansowania ma swoje plusy i minusy. Kredyt ma zastosowanie w większej ilości przypadków, można go uzyskać na pokrycie bieżących zobowiązań czy zakup środków obrotowych, a często przyznawany jest po prostu na dowolny cel związany z działalnością. Leasing zaś dotyczy sfinansowania konkretnego środka trwałego. Jego właścicielem do momentu wykupu pozostaje firma leasingowa. W przypadku zakupu na kredyt właścicielem danego przedmiotu jest przedsiębiorca. Leasing może okazać się nieopłacalny, a często nawet niemożliwy do uzyskania na przedmioty o niskiej wartości. Jednak w większości przypadków oferta leasingu, zwłaszcza leasingu operacyjnego może okazać się korzystniejsza finansowo (niższe raty i niższy całkowity koszt produktu + możliwość wliczania całej raty w koszty działalności i obniżenia wysokości płaconych podatków). Nieocenioną wartością leasingu jest również fakt, że dużo łatwiej go otrzymać niż kredyt