Zaliczka a zadatek.

Zaliczka a zadatek – czym w praktyce różnią się te dwa pojęcia? O co w tym dokładnie chodzi? Osoby wnioskujące o kredyt hipoteczny niejednokrotnie zadają sobie pytanie, czym jest zaliczka a zadatek. Wymienione pojęcia używane są zamiennie, a przez to bardzo często są ze sobą mylone. Powinieneś jednak wiedzieć, że zaliczka a zadatek to dwie zupełnie różne rzeczy. Mając tego świadomość unikniesz trudnych sytuacji w przyszłości, dokonując wszelkich transakcji, chociażby na rynku nieruchomości

Nazywam się Olga Małycha i jestem Ekspertem Kredytów Hipotecznych. Wskazywanie najkorzystniejszych kredytów hipotecznych i pomoc w całym procesie kredytowym to moja praca. Swoją wieloletnią wiedzą nabytą podczas pracy w bankowości i branży finansowej dzielę się na moim blogu. Każdy klient w moim biurze może liczyć na wyjaśnienie wszelkich najtrudniejszych pojęć, jak chociażby zaliczka a zadatek!

Co to jest zaliczka?

Zaliczka to częściowa opłata za zakup, jaki ma zostać dokonany w przyszłości. Wpłaca się ją na poczet całego wynagrodzenia sprzedawcy nieruchomości. Specyfiką zaliczki jest to, że w określonych sytuacjach podlega ona zwrotowi. Kiedy może nastąpić taka ewentualność? Zaliczka zawsze podlega zwrotowi, jeśli transakcja nie dojdzie do skutku. Nie ma znaczenia, czy umowę zrywa biorący zaliczkę, czy też płacący. W każdej sytuacji podlega ona obowiązkowemu zwrotowi. Jeśli natomiast transakcja zakończy się sukcesem, nabywca musi jedynie dopłacić różnicę między kwotą zaliczki a całkowitą ceną transakcyjną (ceną zakupu).

Podsumowując, zaliczka nie stanowi zabezpieczenia umowy, a jej wysokość i termin wpłaty strony ustalają indywidualnie i co ważne, nie ma co do tego żadnych odgórnych regulacji prawnych. To jedna z kwestii, czym różni się zaliczka a zadatek.

Umówmy się jednak, jeśli jesteś kupującym nieruchomość i martwisz się o swoją zdolność kredytową, w takiej sytuacji zaliczka jest lepszym rozwiązaniem. Inną sprawą jest fakt, czy na dzisiejszym rynku nieruchomości znajdzie się zbywca, który się na to zgodzi? Nie sądzę. Najlepszym rozwiązaniem wydaje się więc wizyta u eksperta kredytowego, który przygotuje Cię do transakcji w taki sposób, że zabezpieczy wpłacone przez Ciebie pieniądze.

Co to jest zadatek?

Przepisy prawne zupełnie inaczej regulują sprawę zadatku, dlatego ma zupełnie inne znaczenie niż zaliczka. Nie jest to częściowa opłata, ale zabezpieczenie wywiązania się z umowy, które w założeniu ma chronić obie strony transakcji. Należy jasno i jednoznacznie zawrzeć w umowie wysokość zadatku, a jego wpłata powinna nastąpić w momencie jej zawierania. W praktyce bywa z tym różnie. Zazwyczaj zadatek jest wpłacany w obecności notariusza, czasami „do ręki” sprzedającego, a w jeszcze innych sytuacjach przelewem na ustalony numer rachunku, który musi być zapisany w dokumencie jakim jest umowa przedwstępna zakupu nieruchomości.

Najważniejsza kwestia jaka odróżnia dwa pojęcia zaliczka a zadatek jest to, że zadatek nie podlega zwrotowi. Jeżeli umowa zostanie w całości zrealizowana i strony będą rozliczały jej dalsze etapy, wówczas zadatek zostaje wliczony na poczet ceny. Jeśli nabywca nieruchomości zrezygnuje z zakupu mieszkania lub lokalu komercyjnego to traci wpłacony zadatek. Jeśli jednak doszłoby do odwrotnej sytuacji, w której to zbywca wycofałby się z transakcji, to nabywca otrzymałaby od niego dwukrotność wpłaconego przez siebie zadatku. Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której obie strony w umowie porozumiały się, że w razie nieudanej transakcji zadatek zostanie zwrócony temu, kto go wpłacił, bez możliwości jego dwukrotnego powiększenia.

Zaliczka a zadatek – co warto zapamiętać?

  • Zaliczka podlega zwrotowi, jeśli umowa nie zostanie dotrzymana – nie ma znaczenia, z czyjej winy.
  • Zadatek jest bezzwrotny – chyba, że strony umówią się inaczej i zostanie to zapisane w umowie
  • Informacja o zadatku musi być zapisana w przedwstępnej umowie zakupu nieruchomości – inaczej wszystkie wpłaty zgodnie z literą prawa będą traktowane jako zaliczki
  • Zaliczka a zadatek – jej wysokość ustalają strony transakcji, zwyczajowo jest to 10% wartości ceny sprzedaży nieruchomości